donderdag, 20. september 2007 - 14:09

Publieksdebat over toekomst van Europa op Film By The Sea

Op zaterdag 22 september van 16.00 tot 17.30 uur vindt het publieksdebat “Europa, waar ligt uw grens?� plaats in de Cinecity-bioscoop Vlissingen, als onderdeel van het filmfestival Film by the Sea. Centraal staat de vraag waar wij als Nederlanders de grenzen van de EU willen leggen – zowel qua macht als qua omvang – en hoe we Europa democratischer maken.

Ook komen Zeeuwse onderwerpen als de ontpoldering van de Westerschelde, het grensoverschrijdende drugstoerisme en de strijd tegen het water aan de orde.

De volgende gasten zijn aanwezig bij het debat:

• Karla Peijs – Commissaris van de Koningin Zeeland, oud-minister
• Paul van Buitenen – Europarlementariër (Europa Transparant)
• Tessa de Loo – schrijfster
• Peter Jansen – hoofdredacteur Provinciale Zeeuwse Courant

Met Europa gaan we een turbulente tijd tegemoet. Dit najaar wordt een vervanger voor de weggestemde Europese Grondwet gemaakt, op basis van het akkoord dat de regeringsleiders in juni jl. hebben bereikt. Komt er een nieuw referendum? En kunnen Nederlanders zich vinden in het nieuwe verdrag?

Dat zijn belangrijke vragen tijdens het publieksdebat “Europa, waar ligt uw grens?�, een serie van zes debatten door heel Nederland die door Agora Europa, stichting voor democratische vernieuwing, worden georganiseerd in samenwerking met het Bureau Europees Parlement (Den Haag) en in Zeeland tevens de Provincie Zeeland, Film By the Sea, de Roosevelt Academy en de Provinciale Zeeuwse Courant.

Daarnaast wordt ook ingegaan op Zeeuwse thema’s als de ontpoldering van de Westerschelde, het grensoverschrijdende drugstoerisme en de strijd tegen het water. Wat moet Europa hier wel of juist niet aan doen? Wat willen we wel en niet op Europees niveau regelen? En hoe krijgen we de EU democratischer?

Tijdens deze debatten willen we tot een eigen visie over Europa komen, een nieuw ‘Sociaal Contract’ voor een Europa waarin Nederlanders zich thuis voelen. Een visie van de burgers. Wij nodigen u van harte uit deel te nemen aan dit debat, dat wordt gehouden in de vorm van de Griekse Agora, het marktplein in het oude Griekenland waar de volksvergadering plaatsvond midden tussen de handelaars en rondwandelende filosofen.

Van 14.00 tot 15.40 uur wordt als opmaat naar het debat de film “Ghosts� van Nick Broomfield vertoond. Deze op ware feiten gebaseerde film gaat over mensenhandel van Chinezen naar Europa. Kaartjes voor deze film zijn verkrijgbaar bij Cinecity voor 8 euro. Het debat is gratis toegankelijk.

Aan de debatten is ook een enquete gekoppeld waarmee wordt gepeild wat Nederlanders van Europa vinden en willen. De Zeeuwse versie heeft op zaterdag 8 september in de Provinciale Zeeuwse Courant verschenen. Een kortere versie van deze enquete kan de komende tijd nog worden ingevuld op www.europa-nu.nl/debatten. uitkomsten van de debatten en enquêtes worden verwerkt in het ‘Sociaal Contract’ en overhandigd aan Nederlandse en Europese volksvertegenwoordigers.
Provincie:
Tag(s):