woensdag, 25. april 2007 - 18:31

Purmerenders mogelijk geld terug van gemeente.

Purmerend

De gemeente Purmerend heeft door een goedkopere manier van afvalverwerking geld over. Het college van B&W wil de meevaller teruggeven aan de burgers.

De gemeente Purmerend heeft in het jaar 2006 aanzienlijk minder geld uitgegeven aan de verwerking van afval dan verwacht. Het college van B&W wil daarom € 900.000 teruggeven aan de inwoners van de stad. Dat komt neer op ongeveer € 30 per aansluiting. Het voordeel is onder meer behaald doordat investeringen zijn uitgesteld en loonkosten door minder ziekteverzuim lager zijn uitgevallen dan eerder begroot.

In totaal heeft de stad over vorig jaar zelfs € 1,6 miljoen overgehouden op het budget afvalverwijdering. De gemeente kon namelijk een winstuitkering van de verbrandingsinstallatie bijschrijven plus een gunstig contract afsluiten voor het ingezamelde oud-papier.

De € 700.000 van deze meevallers wil het college gebruiken om een aantal eenmalige kosten te dekken bij de invoering van een nieuwe inzamelmethodiek.

De gemeenteraad moet nog akkoord gaan met het voorstel. Ook wordt nog bekeken hoe het bedrag wordt verrekend.
Provincie:
Tag(s):