zaterdag, 1. september 2007 - 10:04

PVdD: elektronische wilddetectie langs wegen

Zeist

Binnen de provincie Utrecht komen jaarlijks tussen de 200 en 250 officiële meldingen binnen van aanrijdingen met reeën. Daarnaast vindt een onbekend aantal aanrijdingen plaats dat niet gemeld wordt. De aanrijdingen kunnen forse materiële en immateriële schade tot gevolg hebben en brengen vaak ernstig dierenleed teweeg. De Partij voor de Dieren zal een voorstel indienen dat moet voorzien in het aanbrengen van elektronische detectie-apparatuur op locaties langs provinciale wegen waar veel aanrijdingen met wild plaatsvinden.

De provincie Utrecht heeft langs de provinciale wegen, waar regelmatig reeën oversteken, wildspiegels geplaatst. Wildspiegels werken echter niet of nauwelijks. Na verloop van tijd raken de spiegels bevuild, waardoor ze niet voldoende reflecteren. Bovendien worden de spiegels bij maaiwerkzaamheden regelmatig geraakt, zodat ze niet meer haaks op de weg staan en het effect teniet wordt gedaan.

Verlaging van de verkeersnelheid en elektronische detectie-apparatuur vormen bij uitstek een goed middel om het aantal aanrijdingen drastisch terug te brengen. In de provincie Utrecht worden beide maatregelen echter niet toegepast.

Rijkswaterstaat beveelt elektronische detectie-apparatuur aan als een effectieve extra veiligheidsvoorziening. De werking is als volgt: op het moment dat een dier langs de weg verschijnt, flitst een bord aan. Hierdoor is de kans groter dat de automobilist tijdig dreigend gevaar ziet. De provincie Gelderland heeft reeds positieve ervaring hiermee opgedaan.
Provincie:
Tag(s):