dinsdag, 27. november 2007 - 17:50

Quotum voor haringvangst daalt met 41%

Den Haag

Nederland is redelijk tevreden over de uitkomsten van de onderhandelingen die de Europese Commissie (EC) met Noorwegen heeft gevoerd over de gezamenlijke visquota. De 49.000 ton schol is in overeenstemming met het meerjarenplan voor schol en tong. Nederland vindt het jammer dat de Noren niet hebben ingestemd met langjarige afspraken voor het beheer van schol. Dit heeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV dinsdag bekendgemaakt.

Voor de haring is een veel lager quotum voor de Europese Unie (EU) en daarmee vooral voor Nederland, afgesproken. Het totale quotum daalt met 41%. Voor Nederland betekent dat er volgend jaar ongeveer 40.000 ton haring gevangen mag worden. Nederland betreurt deze uitkomst, temeer omdat geheel voorbij is gegaan aan de adviezen van de Regionale Adviesraad waarin zowel vissers als maatschappelijke organisaties zitten.

De overdracht van visquota tussen Noorwegen en Europa is voor Nederland positief uitgevallen omdat er aanzienlijk minder blauwe wijting wordt overgedragen aan Noorwegen terwijl de hoeveelheid schol die wij van Noorwegen krijgen ongeveer gelijk is gebleven.

Nederland is tevreden met de tijdelijke verhoging voor dit jaar van het quotum voor tarbot. Daardoor hoeft er minder tarbot - dat als bijvangst bij schol en tong wordt gevangen - teruggegooid te worden. Nederland had hier bij Europese Commissie op aangedrongen.
In december worden de Europese visquota definitief vastgesteld.

De EC onderhandelt elk jaar met Noorwegen over de gezamenlijke visquota van onder andere haring, schol en wijting. Europa en Noorwegen vissen namelijk in dezelfde vijver als het om deze soorten gaat. Om ervoor te zorgen dat deze vissen niet overbevist worden, wordt elk jaar vastgesteld wie hoeveel mag vangen.
Provincie:
Tag(s):