maandag, 9. juli 2007 - 13:16

Raad vraagt aandacht voor alcoholmisbruik jongeren

Rhenen

Vrijwel de voltallige gemeenteraad van Rhenen zal op initiatief van de CDA-fractie in de raadsvergadering van 10 juli een motie indienen om alcoholverstrekking aan jongeren onder de 16 jaar aan te pakken. De motie houdt in dat als een vereniging aan jongeren alcoholhoudende dranken verstrekt, deze vereniging kan worden gekort op de subsidie die de gemeente verstrekt.

Drankmisbruik van jongeren onder de 16 jaar is een groot maatschappelijk probleem. Overmatig drankgebruik kan de ontwikkeling van de hersenen op deze leeftijd onomkeerbaar remmen of beschadigen. Hoe jonger men begint met overmatig drinken, des te groter is de schade. Op steeds meer scholen beschouwen docenten de maandag als verloren dag, vanwege jongeren die bijkomen van een zwaar weekend. Ook hebben tieners die wekelijks meer dan zes glazen alcohol drinken, meer gezondheidsklachten als leverbeschadigingen en lijden zij vaker aan angsten en depressies.

Het CDA, de PVDA, de VVD, de Progressieve Combinatie en de SGP hopen door deze motie te bereiken dat verenigingen zich nog bewuster worden in hun verantwoordelijkheden met betrekking tot het schenken van alcohol. Als er namelijk alcohol wordt geschonken aan jongeren onder de 16 jaar, dan heeft dit gevolgen voor de vereniging en niet alleen voor de bestuursleden.
Provincie:
Tag(s):