woensdag, 27. juni 2007 - 8:24

Raad wil coffeeshops verplaatsen naar buitengebied

Terneuzen

Dinsdagavond is het onderzoek naar de overlast in Terneuzen door coffeeshopbezoekers officieel behandeld in de Gemeenteraad. Na stemming besloot de Raad beide coffeeshops te verplaatsen naar een locatie buiten het centrum van Terneuzen, in het buitengebied.

Adviesbureau Intraval presenteerde op maandag 7 mei de resultaten van het onderzoek naar de overlast en problemen die de jaarlijks ruim 1 miljoen coffeeshopbezoekers veroorzaken in Terneuzen. Het rapport geeft vier oplossingen: namelijk geen wijzigingen (A), vestiging van een extra coffeeshop (B), verplaatsing van één of van beide coffeeshops (C) of sluiting van beide coffeeshops (D).

Op dinsdag 29 april besloot het College van Burgemeester en Wethouders van Terneuzen om aan de Gemeenteraad voor te stellen beide coffeeshops Checkpoint en Miami te verplaatsen (alternatief C) naar een nog nader te bepalen locatie buiten het centrum, in het buitengebied ten zuiden van Terneuzen langs de autoweg Gent-Terneuzen. Overigens is vestiging direct aan de Belgische grens niet aan de orde.

Met dit voorstel heeft een meerderheid van de Gemeenteraad (22 voor / 6 tegen) nu ingestemd en kan de procedure tot uitplaatsing worden opgestart. Deze procedure en verplaatsing zal overigens waarschijnlijk wel enkele jaren in beslag nemen. De verplaatsing moet voor de gemeente budgettair neutraal geschieden.

Daarnaast hamert de Raad in twee moties op een aantal aanvullende maatregelen op korte termijn, zoals onder meer aanpassing van het parkeerbeleid, strenger optreden tegen verkeers- en parkeerovertredingen, vervroegde sluitingstijden en een klantenregistratiesysteem, preventie met name gericht op jeugd en jongeren, voorlichting op scholen en in de horeca, verslavingszorg, repressie van bezoekersaantallen en intensievere Euregionale samenwerking.
Provincie:
Tag(s):