vrijdag, 23. februari 2007 - 17:12

Raad wil geen asielzoekers op straat

Winterswijk

Progressief Winterswijk, PvdA en Winterswijks Belang dienden een motie in, waarin wordt uitgesproken, dat de raad geen uitzettingen van uitgeprocedeerde asielzoekers uit de reguliere opvangvoorziening in Winterswijk wenst, zolang door de rijksoverheid vooraf geen sluitende aanpak is geregeld. In de motie wordt de burgemeester opgeroepen niet mee te werken aan het uiteindelijk op straat zetten van deze groep asielzoekers.

Deze motie is aangenomen met de stemmen van CDA en VVD tegen. Burgemeester Thijs van Beem zegde toe de motie te zullen uitvoeren en daarvoor gezamenlijk met burgemeester Bert Berghoef uit Aalten - waarin deze werkwijze al enige tijd wordt toegepast - te willen optrekken.
Aanvullend hebben Winterswijks Belang, PvdA en Progressief Winterswijk het college via een motie verzocht zich aan te sluiten bij de LOGO-gemeenten (Landelijk Overleg Gemeentebesturen Opvang en terugkeerbeleid).

De ruim honderd LOGO-gemeenten in Nederland zijn een belangrijke gesprekspartner voor de rijksoverheid in zaken rond opvang en terugkeerbeleid; de meeste van deze gemeenten hebben een asielzoekerscentrum op hun grondgebied en zijn daardoor nauw bij deze problematiek betrokken. Verder is in de motie gevraagd het project ‘Terugkeer in Waardigheid en Perspectief’ van Vluchtelingenwerk Oost-Gelderland nader te onderzoeken en te bekijken of ondersteuning mogelijk is. Dit project probeert te voorkomen dat uitgeprocedeerde asielzoekers in de illegaliteit verdwijnen. Ook deze motie is aangenomen met de stemmen van CDA en VVD tegen.
Provincie:
Tag(s):