vrijdag, 21. september 2007 - 17:44

Raadsvoorstel afvalinzameling Eemsmond klaar

Eemsmond

Het raadsvoorstel over de toekomst van de afvalinzameling in de gemeente Eemsmond is gereed. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de raad voor te stellen om de huidige inzamelfrequentie te handhaven en elke week het groene en grijze afval op te blijven halen.

Daarbij wordt overgeschakeld op een systeem van automatische belading, waardoor de gemeente weer kan voldoen aan de arbonormen. Waarschijnlijk behandelt de raad het onderwerp op 11 en 25 oktober 2007.

In de uitvoering van de afvalinzameling gaat het een en ander wijzigen. Voor de automatische belading moeten de containers allemaal naast elkaar in een rij worden geplaatst. Er is geen ruimte langs de gemeentelijke wegen om groene en grijze containers te plaatsen. Inwoners moeten dus twee maal per week één container (de ene dag de groene en de andere dag de grijze) aan de weg gaan zetten. Over de wijzigingen volgt te zijner tijd nog een uitgebreid communicatietraject.

Het project over de toekomst van de afvalinzameling loopt sinds 2005. Aanleiding voor het project was dat de arbonormen voor de vuilnisophaaldienst regelmatig worden overschreden. Er moest een andere manier worden gevonden om het afval op te halen. Randvoorwaarden hierbij waren dat de inzameling niet meer mocht gaan kosten en dat de inwoners tegelijkertijd in het algemeen tevreden moesten zijn met de inzameling.
Provincie:
Tag(s):