donderdag, 27. september 2007 - 17:15

Raalte weigert 'illegale' klimaat-installatie onder gemeentehuis te verwijderen

Raalte

Gedeputeerde Staten zijn van plan de gemeente Raalte via een dwangsom van € 250.000,-- te dwingen om de koude-/warmteopslaginstallatie onder het gemeentehuis te verwijderen. Dit heeft de provincie Overijssel laten weten.

De gemeente Raalte heeft een koude-/warmteopslaginstallatie voor de klimaatbeheersing van het gemeentehuis in werking in het diepe watervoerende pakket. Het grondwater in het diepe watervoerende pakket onder Salland is van zeer goede kwaliteit.

Het beleid is er op gericht om dit grondwater alleen te gebruiken voor hoogwaardige doeleinden zoals de drinkwatervoorziening en de productie van levensmiddelen. De provincie is van mening dat deze installatie in strijd is met het provinciale beleid voor het onttrekken van grondwater.

Uit een onafhankelijk onderzoek, dat gemeente en provincie hebben laten uitvoeren, blijkt dat er een vergunning nodig is voor de installatie in dit grondwaterpakket en dat de provincie deze vergunning niet kan verlenen. Daarom zien GS nu geen andere mogelijkheid dan over te gaan tot handhaving van de regels en de gemeente een dwangsom op te leggen.

Het gemeentebestuur van Raalte is van mening dat voor de betreffende installatie geen vergunning op grond van de Grondwaterwet noodzakelijk is omdat van onttrekking van grondwater geen sprake is. De gemeente zal daarom tegen het handhavingbesluit bezwaar aantekenen.

Op dit moment zijn er geen rechterlijke uitspraken ten aanzien van soortgelijke installaties. Om duidelijkheid te krijgen in dit verschil van inzicht tussen provincie en gemeente wordt de rechter gevraagd om een oordeel.
Provincie:
Tag(s):