vrijdag, 22. juni 2007 - 8:23

Rampenoefening in Ede

Ede

In de avond van donderdag 21 juni 2007 hielden de hulpverleningsdiensten (politie, brandweer en geneeskundige hulpverlening) en gemeenten in de regio Gelderland-Midden een rampenoefening. Tijdens de oefening werden de hulpverleningsdiensten onverwachts geconfronteerd met een in scène gezette ramp, een simulatie.

Daarop moesten zij gezamenlijk een organisatie opzetten en beslissingen nemen om de ramp te bestrijden. Omstreeks 22.00 uur was in de meldkamer het bericht binnengekomen dat er een groot ongeluk heeft plaatsgevonden waarbij veel slachtoffers zijn gevallen en een bosbrand is ontstaan. Dit heeft zich volgens het oefenscenario voorgedaan op de Arnhemseweg te Otterlo (gemeente Ede).

Het waren niet de operationele diensten die oefenden, maar de gemeentebestuurders en leidinggevenden van de hulpdiensten. Ambulances, brandweer- en politie-auto’s die met gillende sirenes en zwaailicht uitrukken, waren er dan ook niet te zien. Wel was er enige activiteit van de hulpverleners zichtbaar. De veiligheid in de regio blijft tijdens de oefening uiteraard gewaarborgd.

De oefening moest een verrassing zijn voor de hulpverleners en hun bestuurders; daarom is de precieze datum tot het laatste moment geheim gehouden. Men wist alleen dat er ergens in juni 2007 geoefend zou worden. Over de plaats van de nagespeelde ramp was van tevoren alleen bekend dat het Arnhem, Ede, Overbetuwe en Rijnwaarden zou zijn. In het echt weten de hulpverleningsdiensten namelijk ook niet van tevoren wanneer en waar zich een ramp voordoet.

De oefening werd georganiseerd door de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (OOV), een onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De oefening had als doel te kijken of de regio goed is voorbereid om een ramp te bestrijden. Direct na de oefening was nog niet bekend hoe de regio heeft gefunctioneerd. De gegevens moeten eerst worden verzameld en geanalyseerd. De Inspectie OOV verwacht het rapport in de tweede helft van 2007 af te ronden en te presenteren aan het bestuur van de regio.
Provincie:
Tag(s):