dinsdag, 30. oktober 2007 - 18:34

Real life docu over Delfzijl

Delfzijl

Het college van B&W wil meewerken met een project van Platform Gras en tv-presentator/programmamaker Janine Abbring voor een mini-serie over Delfzijl. Het idee is dat Janine 30 dagen in Delfzijl komt wonen en hiervan verslag doet in de vorm van een serie korte real life documentaires van circa 10 minuten.

De bedoeling is onvermoede kwaliteiten van Delfzijl als woongemeente te laten zien, waarvan veelal alleen de eigen inwoners van de gemeente op de hoogte zijn. Voor meer dan de helft van de productiekosten wordt subsidie aangevraagd bij het rijk. Als dat lukt zal de gemeente samen met de OMD en andere partners het restant van de kosten voor haar rekening nemen. RTV Noord heeft de intentie uitgesproken om de miniserie uit te zenden. De bedoeling is dat de opnamen in de maand december worden gemaakt.
Provincie:
Tag(s):