zaterdag, 1. september 2007 - 21:27

Realisatie schutsluis Meppelerdiep volgens planning

Meppel

Vervoersgedeputeerde Rob Bats is tevreden over het antwoord van de minister op vragen over de voortgang van de voorbereidingen rond de schutsluis in het Meppelerdiep. ‘De minister heeft mij zwart op wit verzekerd dat hij net zoveel waarde hecht aan realisatie van dit project als ik’, aldus de VVD-gedeputeerde. De hoofdvaarweg Meppelerdiep is van groot belang voor het goederenvervoer van en naar Meppel en het Drentse achterland.

Als dit knelpunt niet tijdig wordt verbeterd dan stagneert de ontwikkeling van de goederenvervoer over water via de terminal in Meppel. Er wordt meer dan een verdubbeling van het jaarlijk tonnage goederen en van het aantal containers verwacht.
De hoofdvaarweg die Meppel verbindt met het IJsselmeer moet geschikt worden gemaakt permanente toegang voor binnenvaartschepen tot 3000 ton en 4-laags containervaart. Bij hoog en laag water is die toegang momenteel niet gewaarborgd.

Volgens Bats is snelle realisatie van het project gewenst. ‘We moeten niet wachten. Het Drentse bedrijfsleven is afhankelijk van de hoofdvaarweg’. In het Meerjaren Investeringsprogramma van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat is 25 tot 40 miljoen euro gereserveerd voor aanleg van de schutsluis. Eind 2007 zal het rijk overleg voeren met provincie, gemeente Meppel en het bedrijfsleven. De minister wil begin 2008 een besluit nemen over het project. De keersluis is dan op zijn vroegst in 2012 klaar.

Op 15 mei j.l. deelde de media mee dat er sprake zou zijn van vertraging van de planstudie, terwijl de minister tijdens het bestuurlijk overleg een dag eerder niet aan de orde was gekomen. De Drentse portefeuillehouder voor verkeer en vervoer uitte vervolgens zijn verbazing in een brief aan de minister.
Provincie:
Tag(s):