dinsdag, 30. oktober 2007 - 18:39

Rechter heeft bepaald dat ernstig zieke vreemdeling mag blijven

Amsterdam

De bestuursrechter in Amsterdam heeft vandaag, dinsdag 30 oktober als voorlopige voorziening bepaald dat een ernstig zieke vreemdeling die zonder verblijfsvergunning in Nederland verblijft binnen twee weken naar een zorginstelling geplaatst moet worden.

De rechter heeft daarbij meegenomen dat de vreemdeling al zeven maanden wacht op de beslissing van zorgverzekeraar Agis op zijn aanvraag om medische zorg op grond van de Awbz en een besluit op de aanvraag nog op zich zal laten wachten omdat Agis eerst de vraag moet beantwoorden of de man op grond van artikel 5b van de AWBZ verzekerd is.

Daarnaast heeft de rechter zwaar mee laten wegen dat de eiser vanwege een neuromuskulaire degeneratieve aandoening sinds maart 2007 een indicatie voor langdurig verblijf in een zorginstelling heeft. De vreemdeling kan vanwege zijn ziekte niet worden uitgezet.

De rechter heeft Agis opgedragen om binnen zes weken na de uitspraak een beslissing te nemen op de aanvraag van verzoeker om medische zorg op grond van de Awbz. De rechter heeft ook bepaald dat Agis de vreemdeling binnen twee weken dient te plaatsen in een zorginstelling.
Provincie:
Tag(s):