donderdag, 5. juli 2007 - 16:01

'Rechter moet geschillen Veolia/BBA oplossen'

Tilburg

Omdat de geschillencommissie in het openbaar vervoer, de VCSA, niet tijdig bijeen komt stapt CNV Stads- en streekvervoer naar de rechter als Brabants vervoersbedrijf Veolia/BBA de slechte arbeidsvoorwaarden niet schrapt. Veolia/BBA krijgt tot maandag 09 juli de tijd om het zogenaamde 14 puntenplan van tafel te halen. Als dat niet gebeurt wil de vakbond de rechter doen uitspreken dat deze verslechtering van de cao-artikelen rechtsongeldig is en het aldus alsnog afdwingen.

CNV Stads- en streekvervoer wil(de) het geschil met Veolia nadrukkelijk niet via stakingen beslechten. En verzocht daarom om de geschillencommissie uitspraak te laten doen over de vraag of Ondernemings Raad en directie gerechtigd zijn om cao-afspraken in negatieve zin te veranderen. De VCSA, vergadert echter meer niet op korte termijn.

Reden voor onderhandelaar Evert Jan van de Mheen om het proces om te leiden naar een gerechtelijk vonnis omtrent de juridische juistheid van het 14 puntenakkoord. Dit plan tast onder andere de betaalde pauzetijd van chauffeurs aan en rijschema's komen dusdanig onder druk te staan dat de vakbond meent dat de arbeidsomstandigheden onevenredig verslechteren.
Provincie:
Tag(s):