donderdag, 20. september 2007 - 8:21

Reconstructie Zeeweg gaat 1 oktober van start

Bloemendaal

Vanaf 1 oktober gaat de grote reconstructie van de Kop van de Zeeweg in Bloemendaal van. De provincie Noord Holland verbetert hier in samenwerking met de gemeente de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid van het Bloemendaalse strand.

In mei 2009 moet de weg klaar zijn en is de veiligheid verbeterd. Het verkeer kan dan beter doorrijden en is er meer ruimte voor het openbaar vervoer. Er wordt onder andere een ovale rotonde aangelegd, de parkeerterreinen komen aan de zeezijde van de weg te liggen, Strandpaviljoen Parnassia krijgt een eigen toegangsweg, er worden uitvoegstroken naar de parkeerterreinen aangelegd en er komt een fietspad aan de zeezijde langs horeca en ventweg.

De weg is tijdens de werkzaamheden niet afgesloten. Het doorgaand verkeer wordt langs de werkzaamheden geleid. Het verkeer van en naar parkeerplaatsen en van en naar de laad- en losplaatsen bij horecagelegenheden is gedurende de gehele periode gewaarborgd. De uitvoering gaat op 1 oktober van start en in mei 2009 is alles afgerond.

Om de overlast in de zomerperiode te beperken, zijn er geen werkzaamheden in de periode van juni tot en met augustus 2008.
Provincie:
Tag(s):