zondag, 1. juli 2007 - 12:30

Recordaantal banen in Amsterdam

Amsterdam

In 2006 is de werkgelegenheid in Amsterdam gegroeid met 1% tot 423.241, waarmee een nieuw record gehaald werd. Nog nooit eerder waren er zoveel mensen in Amsterdam aan het werk. Dit heeft de gemeente bekendgemaakt.

De financiële sector, post en telecommunicatie, energiebedrijven en de zakelijke dienstverlening droegen hier relatief gezien het meeste aan bij. De werkgelegenheid nam vooral toe bij de vestigingen met tussen de 5 en 50 werkzame personen. Het aantal vestigingen bleef met bijna 60.000 constant.

In 2006 groeide de economie met 2,9%, de werkgelegenheid steeg tot recordhoogte en de werkloosheid nam af tot 7%. In absolute zin kwamen er vooral veel banen bij in de zakelijke dienstverlening en bij de financiële instellingen. Deze twee sectoren samen zijn goed voor een op de drie banen in Amsterdam.

In bijna alle stadsdelen nam het aantal werkzame personen in 2006 toe. Alleen in Oost-Watergraafsmeer (-8%), Slotervaart (-3,5%), Westerpark (-3,5%) en Geuzenveld-Slotermeer (-2%) nam de werkgelegenheid af. De veranderingen in de werkgelegenheid zijn meestal het gevolg van verhuizingen van het ene naar het andere stadsdeel.

In Zuidoost nam de werkgelegenheid het meest toe. Het aantal werkzame personen steeg hier met 15% in 2006. Dit was grotendeels het gevolg van een administratieve correctie in de financiële sector. De belangrijkste oorzaak hiervan is dat de verdeling van de werkgelegenheid van ABN AMRO over de verschillende vestigingen in Zuidoost nu pas goed in beeld is gebracht.

Afgezien van deze correctie (van 5.432 banen) nam de werkgelegenheid in Zuidoost met 6% toe, veel meer dan in heel Amsterdam (1%). In de zakelijke dienstverlening kwamen er bijna 2.000 werkzame personen bij, onder andere door de verhuizing van het schoonmaakbedrijf CSU van Diemen naar Zuidoost.

De beroepsbevolking van Zuidoost heeft nauwelijks geprofiteerd van de groei van de werkgelegenheid ter plekke. Inwoners van andere stadsdelen of mensen die buiten Amsterdam wonen deden dit wel. De werkloosheid in Zuidoost is de afgelopen twee jaar dan ook nauwelijks gedaald. Begin 2007 staat 10% van de inwoners uit Zuidoost tussen de 15 en 65 jaar ingeschreven bij het CWI als niet-werkende werkzoekende, het hoogste percentage van heel Amsterdam.
Provincie:
Tag(s):