donderdag, 19. juli 2007 - 12:43

Recreatiegebied Groene Ster weer vrij van blauwalg

Leeuwarden

De drijflaag blauwalg die eerder vandaag in recreatiegebied de Groene Ster bij Leeuwarden werd geconstateerd is weg. De veelbezochte zwemplaats is daarmee weer vrij van blauwalg. De waarschuwingsborden zijn inmiddels door de medewerkers van de provincie verwijderd waarmee zowel de zwemplaats als de nabijgelegen waterspeelplaats weer beschikbaar zijn voor de recreant.

De toenemende wind en de afnemende zonkracht zijn er naar alle waarschijnlijkheid de oorzaak van dat de drijflaag blauwalg niet meer voorkomt: door de wind slaat de drijflaag uiteen en door de afnemende zonkracht verdwijnt de blauwalg onder water. Daarmee verdwijnt ook het gevaar voor de gezondheid voor mens en dier. De verwachting is dat de blauwalg de komende dagen niet weer tevoorschijn komt met het oog op de weersverwachting: de temperatuur daalt en daar gedijen blauwalgen niet bij.

De blauwalg werd donderdagochtend aangetroffen in de officiële zwemplaats bij het strandje op de zuidoever, tegenover de kiosk. Het was - hoe kort van duur ook – het eerste geval van blauwalg in Fryslân.

De blauwalg gedijt het beste in stilstaand water, bij een hoge temperatuur en weinig wind. Vooral in water met een temperatuur van tussen de twintig en dertig graden Celsius neemt blauwalg snel toe. Als de alg sterft, komt er een groenige olielaag op het water. Als de cellen van de blauwalg kapot gaan komen er giftige stoffen vrij. Deze giftige stoffen kunnen gezondheidsklachten, zoals huidklachten, veroorzaken. Bij inslikken kunnen giftige stoffen leiden tot maag- en darmklachten. Dieren kunnen overlijden als zij het vervuilde water binnenkrijgen.

De provincie Fryslân is verantwoordelijk voor het toezicht op waterkwaliteit, hygiëne en veiligheid van de 52 officiële zwemplaatsen in het Friese binnenwater en aan de IJsselmeer- en de Noordzeekust. Deze zwemplaatsen worden in de maanden mei tot en met september, tweewekelijks bemonsterd. Het Wetterskip Fryslân bemonstert de binnenwateren en Rijkswaterstaat de Ijsselmeerkust. De officiële zwemplaatsen zijn herkenbaar aan blauwe informatieborden. Op deze borden staat belangrijke informatie, zoals de waterdiepte en het telefoonnummer voor informatie. Wetterskip Fryslân onderhoudt en controleert de waterkwaliteit van deze zwemplaatsen.
Provincie:
Tag(s):