zondag, 2. december 2007 - 17:01

Redder Edwin Zegers ontvangt vrijwilligers-medaille

Hoek van Holland

Zaterdagavond 1 december is opstapper Edwin Zegers van KNRM reddingstation Hoek van Holland beloond met de vrijwilligersmedaille openbare orde en veiligheid.

Opstapper Edwin Zegers kreeg deze onderscheiding als blijk van waardering voor meer dan 15 jaar vrijwilligerswerk ten dienste van KNRM reddingstation Hoek van Holland. De heer J.B. Troost, agent van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij in Hoek van Holland reikte de onderscheiding met het jaarteken uit tijdens een feestavond. De vriendin, die zeker een belangrijke rol speelt bij het reddingwerk werd bedacht met een fraaie bos bloemen.

Edwin werd in april 1992 opstapper op de toenmalige reddingboot Koningin Juliana met schipper Rien Noorthoek. Vervolgens heeft Edwin op de Javazee, de Kapiteins Hazewinkel en tot heden op de huidige Jeanine Parqui gevaren. Edwin is de 3e actieve opstapper van de Hoek die langer dan 15 jaar is verbonden aan de KNRM.

Edwin en zijn vriendin waren blij verrast met deze blijk van waardering welke hen is toegekend door het bestuur van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij namens hare majesteit de koningin. Edwin is betrokken geweest bij vele reddingen en hulpverleningen. Edwin gaf aan zeker nog jaren door te willen gaan met dit vrijwilligerswerk voor reddingstation Hoek van Holland. Hiervoor zijn alle redders 24 uur per dag en 365 dagen in het jaar oproepbaar.
Provincie:
Tag(s):