maandag, 20. augustus 2007 - 13:14

Regionaal Distributiecentrum van start

Regio

Atrium Medisch Centrum Parkstad, academisch ziekenhuis Maastricht, en Orbis medisch en zorgconcern Sittard gaan op een voor Nederland unieke wijze samenwerken: zij gaan gezamenlijk hun logistieke functie invullen in een regionaal distributiecentrum.

De respectievelijke voorzitters van de raden van bestuur, de heren Eke Zijlstra, Guy Peeters, en Ludo Jansen, hebben daartoe maandag 20 augustus de samenwerkingsovereenkomst ondertekend.

Met de ondertekening bezegelen de ziekenhuizen een overeenkomst met DSV Solutions BV1, voortgekomen uit het voormalige Frans Maas uit Venlo, dat na de Europese aanbesteding als winnaar uit de bus is gekomen. De ondertekening is een mijlpaal in het traject dat reeds in mei 2005 is gestart: het Regionaal Distributiecentrum (RDC) wordt nu daadwerkelijk gerealiseerd. DSV Solutions BV, met vestigingen in Noord- en Zuid-Limburg, gaat alle logistieke functies van de drie zorginstellingen voor zijn rekening nemen.

Deze aanpak is uniek in Nederland. Hoewel al eerder initiatieven op dit vlak zijn ontplooid, hebben deze nooit eerder deze omvang of verstrekkendheid gekend:

· De logistieke functie wordt voor het grootste gedeelte uitbesteed;
· Er is sprake van regionale samenwerking, waarbij de regio een omvangrijk gebied beslaat.

Het RDC wordt in de nieuwe situatie aangestuurd door DSV Solutions BV. Vanuit het RDC worden voor steriele en niet-steriele productgroepen alle externe goederenstromen ingevuld, zowel voorraad- als doorzendartikelen, retourgoederen en zichtzendingen.

Spoedorders worden door het RDC binnen twee uur geleverd.
Daarnaast verzorgt het RDC de bestelling van goederen bij leveranciers en neemt daarmee de operationele inkoopfunctie van de zorginstellingen over. Vervolgens worden deze goederen door het RDC ontvangen en opgeslagen of doorgezonden. Orders vanuit de zorginstellingen worden door het RDC verzameld en vervolgens gescheiden per afdeling bij de ziekenhuizen afgeleverd waarna de zorginstellingen zelf voor de interne distributie zorgen.

Aan de wens om tot één regionaal distributiecentrum (RDC) te komen, van waar uit de drie zorginstellingen bevoorraad worden, liggen meerdere belangen ten grondslag.

Regionale samenwerking levert schaalvoordelen op, wat leidt tot een verhoging van de efficiëntie en tot kostenreductie. Daarnaast neemt het aantal transportbewegingen in de gehele logistieke keten af, wat gunstig is vanuit milieu-oogpunt gunstig is.

Eén van de eerstvolgende stappen is nu, naast het voorbereiden van de interne organisaties en de ICT-systemen, het kiezen van een geschikte locatie. De exacte locatie is nog niet bepaald, maar zal in Zuid Limburg zijn. Bedoeling is dat dit al per 1 juni 2008 operationeel is.

1 DSV Solutions BV is een logistiek dienstverlener met brede kennis en ervaring op het gebied van ontwerp, implementatie en uitvoering van logistieke processen en systemen, met een heldere blik op logistiek in de zorg.
Provincie:
Tag(s):