woensdag, 26. september 2007 - 10:27

Rekening Diftar komt eraan!

Stadskanaal

Eind september 2007 ontvangt u als inwoner van de gemeente Stadskanaal, de aanslag afvalstoffenheffing over het variabel deel van de afvalaanbiedingen in het eerste halfjaar van 2007. U moet deze aanslag uiterlijk op 31 oktober 2007 betalen.

Voor het gehele jaar 2007 kunt u kwijtschelding van belasting aanvragen voor maximaal:

* 16 ledigingen van de grijze container (restafval);
* 6 ledigingen van de groene container (gft-afval);
* 42 aanbiedingen in een ondergrondse container.

Als u kwijtschelding heeft gekregen voor de aanslag afvalstoffenheffing vastrecht over 2007, dan hoeft u voor de diftar-aanslagen over 2007 niet opnieuw kwijtschelding aan te vragen. Wij informeren u over gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van de diftar-aanslagen. Kijk voor meer informatie in de rubriek Wonen & Leven, kwijtschelding.

Als u de gemeente schrijft over uw aanslag, zet dan ook het chipnummer van de container in de brief. Lees ook de informatie achterop het aanslagbiljet.
Provincie:
Tag(s):