dinsdag, 10. juli 2007 - 14:14

Rekening voor verkeerd aanbieden huisvuilzakken

Zwolle

Negentig bewoners van Assendorp hebben een rekening gekregen van € 23,80 omdat zij zich niet aan de inzameltijden voor huisvuilzakken hebben gehouden. De vuilniszakken die te vroeg aan de weg stonden zijn apart afgevoerd. De gemaakte kosten hiervoor zijn verhaald op de bewoners. Medewerkers van de afdeling Toezicht en Handhaving van de gemeente hebben in mei en juni van dit jaar gecontroleerd op het aanbieden van vuilniszakken in de wijk.

Te vroeg aangeboden huisvuilzakken vormen een bron van ergernis en van gevaar. In de huisvuilzakken zitten bijvoorbeeld scherpe materialen zoals glas, de zakken stinken en het afval kan op de openbare weg terecht komen waardoor de omgeving vervuild raakt. Bij de afdeling Toezicht & Handhaving van de gemeente Zwolle komen regelmatig klachten binnen over het te vroeg aanbieden van huisvuilzakken.

De aanbiedregels zijn door het College wettelijk vastgelegd in de Gemeentelijke Afvalstoffen Verordening en aan alle bewoners van Zwolle bekend gemaakt in de afvalwijzer. Om overlast door te vroeg aanbieden tegen te gaan is in de gemeente Zwolle geregeld dat huisvuilzakken uitsluitend op de dag van inzameling tussen 05.00 uur en 08.00 uur buiten mogen worden gezet. De inzameldag voor Assendorp is woensdag.
Provincie:
Tag(s):