donderdag, 15. november 2007 - 12:02

Rekenkamer onderzoekt of raden correct geïnformeerd worden

Heerenveen

De Rekenkamercommissies van de gemeenten Heerenveen, Lemsterland en Skarsterlân gaan onderzoeken of de gemeenteraden de juiste informatie krijgen om te kunnen bepalen of de resultaten van de gemeenschappelijke regelingen overeenkomen met hun uitgangspunten.

De gemeenten nemen deel in meerdere gemeenschappelijke regelingen. Dat is op zich een goede zaak. Als de uitvoering van een bepaald beleidsveld, zoals gezondheidszorg bij de GGD en sociale werkvoorziening bij een werkvoorzieningschap, op afstand is gezet ervaren de raden dat ze de sturing en controle kwijt zijn. Ze missen naar hun gevoel informatie om hun sturende en controlerende rol waar te kunnen maken.
De Rekenkamercommissies gaan nu een onderzoek uitvoeren met als doel:
• De huidige gang van zaken onderzoeken
• De kwaliteit van de informatie beoordelen
• Het doen van aanbevelingen om de informatie over gemeenschappelijke regelingen te verbeteren en hierdoor de sturing en controle door de raden te vergroten.

Het onderzoek wordt nu gestart en verwacht wordt dat het rapport in april 2008 aan de raad aangeboden kan worden.

Op basis van de bevindingen die per gemeente worden gedaan, kunnen overeenkomsten en verschillen worden bekeken. Het onderzoek krijgt hierdoor het karakter van een benchmark. Dat betekent dat de resultaten met elkaar vergeleken kunnen worden. Onderlinge vergelijking draagt er voor de gemeenten toe bij dat men van elkaar kan leren.
Provincie:
Tag(s):