dinsdag, 4. december 2007 - 0:03

Renkums raadslid wint fakkelprijs

Het Renkumse raadslid Marleen Meertens heeft de Fakkelprijs 2007 van de landelijke Chronisch Zieken en Gehandicapten Raad gewonnen. Zij heeft in Amsterdam de prijs in ontvangst genomen. Kees Vendrik (Groenlinks), Jos van Alphen (cafetariahouder) en Marleen Meertens (gemeen-teraadslid VVD in Renkum) zijn de winnaars van de Fakkelprijs 2007.

Zij hebben zich zeer verdienstelijk gemaakt voor mensen met een chronische ziekte of handicap. Op 3 december heeft Reni de Boer, Ambassadeur Onbeperkt Nederland, de prijs uitgereikt namens de Chro-nisch zieken en Gehandicapten Raad en zijn 150 lidorganisaties.

De Fakkelprijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een politicus, een bedrijf en een lokale bestuurder die de belangen van chronische zieken en gehandicapten het beste hebben behartigd. Zij zijn op 3 december, de Europese Dag van Gehandicapten, als rolmodellen voor politiek en bedrijfsleven in de schijnwerpers gezet.

Marleen Meertens zette zich onder meer in voor de plaatsing van een aangepaste stemmachine in Wolfheze. Hier wonen veel blinden en slechtzienden. Zij kunnen dankzij deze stemmachine zelfstandig stemmen.

Kees Vendrik vecht in de Tweede Kamer bij elke gelegenheid als een leeuw voor de belangen van chronisch zieken en gehandicapten, volgens de jury. Hiermee houdt hij zowel het kabi-net als zijn collega’s in de Kamer scherp.

Jos van Alphen stelt in zijn cafetaria ‘Eetplezier De Beste Snackbar’ de wensen en belangen van de consument centraal. Bij de herinrichting van zijn zaak hield hij nadrukkelijk rekening met mensen met een handicap. Mensen in een rolstoel kunnen er bijvoorbeeld prima terecht. En het servies is gemaakt door mensen met een verstandelijke handicap.

De prijsuitreiking heeft plaatsgevonden op maandag 3 december om 15.45 uur in het dr. Jan van Breemen Instituut, dr. Jan van Breemenstraat 2 te Amsterdam. Dat gebeurde tijdens een themamiddag van de Stichting Gehandicapten Overleg Amsterdam.

Het is de tweede keer dat de uitreiking van de Fakkelprijs plaatsvindt. Op de Europese dag van de gehandicapte beloont de CG-Raad de politicus, de lokale bestuurder en het bedrijf die dit jaar het beste de belangen van chronisch zieken en gehandicapten in het oog hebben gehouden. De Fakkelprijs heeft tot doel mensen in het zonnetje te zetten die zich hebben ingezet voor deelname van chronisch zieken en gehandicapten aan de maatschappij. Zij dienen als voorbeeld in hun activiteiten om mensen met een beperking als een ieder mee te laten doen in de samenleving. Hiervoor krijgen zij een symbolische fakkel uitgereikt en wij hopen dat hun vuur zich verder verspreid.

De Fakkelprijs kent drie categorieën: de beste politicus, de beste lokale bestuurder en het beste bedrijf. Denk bijvoorbeeld aan een politicus die streeft naar gelijke behandeling, een lokale bestuurder die voorvechter is van toegankelijke openbare gebouwen en aan het bedrijf dat speciale kleding maakt voor mensen in een rolstoel.

Let op: het gaat hierbij om externe kandidaten, dus niet om mensen die bij belangenorganisaties voor chronisch zieken en ge-handicapten werken.
Provincie:
Tag(s):