woensdag, 8. augustus 2007 - 22:16

Renovatie Rijksmuseum kan beginnen

Amsterdam

Het Rijksmuseum in Amsterdam kan beginnen met de nieuwbouw en renovatie. Het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Oud-Zuid verleent daartoe de bouwvergunning. Daarmee is een periode van ruim een jaar afgerond, waarin intensief is gewerkt om het complexe vergunningentraject in goede banen te leiden.

Onder andere het monumentale hoofdgebouw, de Villa en de Teekenschool zullen verandert en vernieuwd worden. De bouwvergunning kon niet eerder afgegeven worden dan nadat de monumenten- en milieuvergunning verleend waren en de wettelijke procedures doorlopen waren.

Daarna was voor het Dagelijks Bestuur de weg vrij om de bouwvergunning af te geven. Behalve de gebruikelijke vergunningen was er ook een toestemming nodig van Gedeputeerde Staten.
Provincie:
Tag(s):