woensdag, 10. oktober 2007 - 19:56

Responstijden Ambulances Noord Holland Noord beter dan landelijk gemiddelde

De responstijden van ambulances in de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord zijn beter dan het landelijk gemiddelde, zo blijkt uit het rapport 'Ambulances in zicht 2006' dat op donderdag 11 oktober aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wordt aangeboden.

De responstijd is de tijd die verstrijkt tussen het oppakken van de telefoon in de meldkamer en het moment dat de ambulance aankomt op de plaats van de melding. De regionale vertaling van het landelijk rapport leert dat ambulances in Noord-Holland Noord bij zogenaamde A1-ritten, dat zijn uitrukken met de allerhoogste medische prioriteit, in 92 procent van de gevallen binnen de landelijke norm van 15 minuten ter plaatse zijn. Landelijk bedraagt dit percentage 91 procent.

Ook over de meldkamerverwerkingstijd mag de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord tevreden zijn. In de regio heeft de meldkamer gemiddeld 90 seconden nodig voor het aannemen en verwerken van een alarmering. Het landelijk gemiddelde ligt op 118 seconden. Totaal rukten de ambulances in 2006 in de Veiligheidsregio 33.987 keer uit. Het gaat om spoeduitrukken maar ook A-2 vervoer. Dat zijn ambulanceritten waarbij de ambulance binnen een half uur ter plaatse moet zijn.

In Noord-Holland Noord wordt ambulancezorg door de Veiligheidsregio en de Ambulancedienst Kennemerland verzorgd. Met de meldkamer Noord-Holland Noord vormen zij samen de Regionale Ambulance Voorziening (RAV). Het landelijk onderzoek richtte zich op RAV-niveau.
Provincie:
Tag(s):