woensdag, 17. oktober 2007 - 9:07

Resten Romeinse weg aangetroffen bij onderzoek Lanakerveld

Maastricht

In de buurt van Dr. Poelsoord aan de Meerssenerweg zijn resten aangetroffen van de Romeinse weg van Maastricht naar Heerlen en daarna verder naar Keulen. De weg werd ook wel Via Belgica genoemd. Al eerder werd een heel klein gedeelte van deze weg aangetroffen in de Rechtstraat. De archeologische vondsten die nu zijn aangetroffen bestaan uit dikke en dunne eikenhouten palen, afkomstig van het Romeinse wegdek. Aan de bovenzijde ligt een dek van vette klei en grindknollen, die als wegdek dienden. De palen zijn aangepunt en fungeerden als heipalen in de drassige ondergrond. Een van de palen blijkt uit 169 na Christus te zijn. Van de andere gevonden palen wordt binnenkort de datum vastgesteld om te kunnen beoordelen of de weg in verschillende fases is aangelegd.

Het lijkt erop dat door deze vondst eindelijk het oostelijke tracé van deze weg bekend is. Het tracé van de Romeinse weg op de westelijke Maasoever was al voor grote delen bekend. Archeoloog Gilbert Soeters hoopt volgend voorjaar onder droge omstandigheden, een onderzoek te kunnen uitvoeren naar de exacte opbouw en richting van de weg en de evt. aanwezigheid van een kleine brugconstructie. Dan wordt ook bekeken hoe de archeologische resten beschermd kunnen worden.

De resten van de Romeinse weg zijn aangetroffen bij werkzaamheden voor de aanleg van een waterleiding van het Julianakanaal naar de onthardingsinstallatie IJzeren Kuilen in Rothem. Deze nieuwe leiding moet ervoor zorgen dat Maastricht West in de toekomst zacht water uit de kraan krijgt.
Bij archeologisch onderzoek in het Lanakerveld zijn resten aangetroffen van een nederzetting uit de periode van de Bandkeramiek (ca 5000 voor Christus). Het gaat hierbij om resten van palen van huizen en afvalkuilen. Vooral in de afvalkuilen bevindt zich veel aardewerk en vuursteenmateriaal. Bij de Bandkeramiekers gaat het om de eerste boeren in onze contreien,
de eerste mensen die zich op één plek vestigden en niet meer zoals hun voorgangers als jagers/verzamelaars door een groot gebied trokken. Zij waren het die hier akkerbouw introduceerden, aardewerk gebruikten en huizen bouwden die een langere periode als onderkomen moesten dienen. In de omgeving van het Lanakerveld zijn meerdere resten uit deze periode gevonden onder andere in de groeves Klinkers en Belvedère. Naar verwachting zullen ook bij de huidige opgraving aan de Vlaamse kant op het bedrijventerrein Europark resten uit deze periode worden gevonden.

In een ander gedeelte van het immense terrein worden sporen en vondsten aangetroffen uit de zogenaamde Michelsbergcultuur. De sporen bestaan uit afvalkuilen. Deze cultuur stamt eveneens uit de nieuwe Steentijd en dateert uit circa 4000 jaar voor Christus. Het bekendste
monument uit deze periode in onze streek zijn de vuursteenmijnen in Rijckholt. De komende weken wordt nog nader onderzoek gedaan naar resten van het zogenaamde Erdwerk, een door greppels omsloten terrein met mogelijk een sacrale functie. Het onderzoek zal nog tot het eind van de maand duren. Op basis van de resultaten zal gepoogd worden de
plannen voor nieuwbouw dusdanig aan te passen dat de archeologische resten gespaard kunnen blijven.
Provincie:
Tag(s):