donderdag, 27. september 2007 - 19:35

Resultaten handhavingsestafette

Beuningen

De landelijke handhavingsestafette is een jaarlijks terugkerend fenomeen in de handhavingssamenwerking tussen diverse overheden. Het gaat om een landelijke 24-uurs actiedag, waarbij de diverse bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhavingsinstanties extra aandacht vragen voor hun onderlinge samenwerking.

De handhavingsestafette 2007 is gehouden van woensdag 26 september 12.00 uur tot donderdag 27 september 12.00 uur. Om potentiële overtreders niet af te schrikken, is over deze datum alleen tussen de handhavende overheden zelf gecommuniceerd.

Tijdens de handhavingsestafette zijn een aantal controles uitgevoerd waarbij is gekeken naar de opslag van gevaarlijke stoffen, illegale dumpingen en opslag van afvalstoffen. Over het algemeen waren de reacties verbaasd, maar werd alle medewerking verricht. In een aantal gevallen is preventief gecontroleerd en is advies gegeven over bijvoorbeeld de opslag van gevaarlijk afval. In een drietal gevallen is procesverbaal opgemaakt.

Over het algemeen kan gesteld worden dat in de avonduren de kennis van zaken, bijvoorbeeld met betrekking tot de opslag van gevaarlijk stoffen, nihil is. Dit heeft te maken met de personele bezetting op dat tijdstip.
Provincie:
Tag(s):