woensdag, 5. september 2007 - 11:39

RET maakt meer herrie dan HTM

Voorburg

De gemeente van Voorburg heeft dinsdag geluidsmetingen verricht bij de RandstadRail. Tijdens testritten van RandstadRail waren bij de gemeente diverse klachten uit de omgeving gekomen, onder meer van bewoners van de Prinses Margrietlaan in Voorburg.

Bij deze klachten gaat het vooral om de geluidsproductie van het nu gebruikte RET-materieel. In opdracht van stadsgewest Haaglanden zijn indicatieve geluidsmetingen uitgevoerd naar passages van zowel RET- als HTM-voertuigen. Deze niveaus zijn getoetst aan het eerder uitgevoerde akoestisch onderzoek voor de eindsituatie van RandstadRail.

Uit de geluidsmetingen blijkt dat de voertuigen van de RET circa 6 dB(A) meer geluid geven dan die van de HTM. De gemiddelde geluidsniveaus blijven onder de niveaus van de oude situatie, maar komen wat uit boven hetgeen voor de toekomstige situatie van RandstadRail was berekend. Verwacht wordt dat het nieuwe, stillere materieel van de RET over circa een jaar er voor zal zorgen dat het niveau beduidend lager zal worden. Overigens blijven de huidige geluidsniveaus binnen de geldende norm, aldus de gemeente Voorburg.
Provincie:
Tag(s):