donderdag, 30. augustus 2007 - 8:39

Reuzenschelpen van glas vertellen verhalen uit de zee

Zeventig glazen reuzenschelpen spoelen aan in de zomermaanden vanuit de diepe zee langs de Nederlandse kust om verhalen uit de zee te vertellen. Verhalen opgetekend námens de Zee door meer dan 60 schrijvers, dichters en klankkunstenaars.

De schelpen trekken als boodschappers van de zee van Oerol in Terschelling zuidwaarts naar zuid Zeeland. Op iedere locatie zal de interactie tussen beeldende kunst, literatuur, poëzie, klankkunst en landschapskunst tot een intrigerend resultaat leiden.

Aanleiding voor het project Zomersprookjes was de reis naar Noord Afrika in het voorjaar van 2006 van initiatiefnemer Bruno Doedens. Terug in Nederland hield de vraag hem bezig hoe om te gaan met de ‘moderne verworvenheden’ van onze westerse maatschappij.

‘Wat zou het mooi zijn als de ‘oude wijze zee’ ons kon vertellen hoe om te gaan met een welvaart maatschappij waarin het geld regeert en de consumptiedrift alles bepalend is. Een wereld waarin we nauwelijks beseffen hoe goed we het hebben. Als de zee ons nu eens verhalen kon vertellen over de relativiteit van onze menselijke acties, de drijfveren voor geluk, de waarde van menselijke interacties, het belang van kunst en haar verbeeldingskracht, hoop en kwetsbaarheid’.

Zo is het project Zomersprookjes ontstaan. De schelpen vertellen verhalen die een brede kijk op de wereld geven en passen bij de tijdloosheid én de wijsheid van de zee. Luchtige verhalen die vragen oproepen en tot de verbeelding spreken. Door de bredere kijk zijn de verhalen vanzelf maatschappij-beschouwend. Ze zijn geschreven door meer dan zestig bekende en minder bekende schrijvers, dichters en klankkunstenaars, zie de bijgevoegde lijst van deelnemers.

Alle verhalen zijn gebundeld in hét vakantieboek van 2007 ‘Zomersprookjes’ dat wordt uitgegeven door Thieme Art (onderdeel van Thieme GrafiMedia Groep). Ook wordt een luister-dvd uitgegeven waarop naast de verhalen en gedichten ook de soundscapes te horen zijn. Van de reis van de schelpen wordt een poëtische en educatieve videodocumentaire gemaakt. Deze wordt met het boek, de luister-dvd en de site www.zomersprookjes.nl als educatiemateriaal aan het voortgezet onderwijs aangeboden.

De organisatie van Zomersprookjes.nl is in handen van SLEM (Stichting Landschapstheater en Meer). SLEM heeft de afgelopen jaren op Oerol de geslaagde landschapsprojecten ‘Dansendwoud’ (2005) en ‘Jaarringen’ (2006) gerealiseerd. SLEM opereert op het grensvlak van de dagelijkse werkelijkheid en houdt zich bezig met het scheppen van ruimte voor verbeelding, het activeren van verwondering voor het alledaagse en het achterlaten van sporen in het landschap. Landschapstheater gaat over hoe kunstvormen het landschap (blijvend) kunnen beïnvloeden, vervormen en van een (andere) betekenis kunnen voorzien.

www.slem.org
www.zomersprookjes.nl
Provincie:
Tag(s):