vrijdag, 15. juni 2007 - 16:54

Rijden met koolzaadolie in de tank

Haarlemmermeer

Nog deze zomer rijden de eerste twee voertuigen van het wagenpark van de gemeente Haarlemmermeer op koolzaadolie. Hiervoor zijn contracten getekend met de in Hoofddorp gevestigde autodealer Lexpoint. Dit heeft de gemeente Haarlemmermeer vrijdag bekendgemaakt.

Het college van burgemeester en wethouders wil een proef nemen van een jaar. Tijdens de proefperiode worden de prestaties van beide voertuigen bijgehouden. Daarbij wordt gelet op onder meer bedrijfszekerheid, onderhoud en gebruik. Afhankelijk van de bevindingen komt wethouder Herman Tuning binnen een jaar met een voorstel om het gehele gemeentelijke wagenpark (achttien auto's) op koolzaadolie te laten rijden of om hiervan juist af te zien.

Aanvankelijk was het de bedoeling om de prestaties te meten van tien gemeentelijke voertuigen met koolzaadolie in de tank. Daarvoor bleek echter een tijdrovende Europese aanbestedingsprocedure noodzakelijk. Daarom is nu gekozen voor een pilot met twee auto's.

Een andere reden voor een wat meer bescheiden aanpak wordt gevormd door een aantal negatieve publicaties over koolzaadolie. De emissie van de verbranding van deze plantaardige olie zou méér kankerverwekkend zijn dan die van diesel. Wethouder Herman Tuning heeft bij VROM laten nagaan of deze artikelen hout snijden.

VROM verwijst naar een studie van SenterNovem. Dit agentschap voor duurzaamheid en innovatie is een onderdeel van Economische Zaken.
Vooralsnog ziet SenterNovem geen reden tot ongerustheid. De verschillende studies naar de gezondheidsrisico's van het gebruik van koolzaadolie als brandstof spreken elkaar tegen.

Wethouder Herman Tuning ziet in dit stadium dan ook geen redenen om het project af te blazen. ,,Maar'', zegt hij, ,,ik ben vast van plan de vinger aan de pols te houden.'' Hij voegt hieraan toe: ,,Contact met SenterNovem blijft noodzakelijk evenals het checken van nieuwe berichten over de gezondheidsrisico's van koolzaadolie.''

Zijn enthousiasme voor het project is er niet op achteruit gegaan door de recente ontwikkelingen. De wethouder is er onverminderd trots op dat Haarlemmermeer zo nadrukkelijk een pionierspositie inneemt. ,,We onderscheiden ons met dit koolzaadolieproject. Wij doen geen scheutje koolzaadolie in een voor het overige met diesel gevulde tank. Het is ons streven om de gemeentelijke auto's volledig op koolzaadolie te laten rijden. Bovendien willen we tanken bij lokale agrarische ondernemers, beter bekend als de Meerboeren. Ik praat dus over een project dat honderd procent Haarlemmermeers is.''
Provincie:
Tag(s):