maandag, 10. september 2007 - 18:39

Rijden op aardgas bezorgd Oss hoofdprijs

Mill

Op initiatief van het Regionaal Milieubedrijf (RMB) kwamen op 6 september wethouders en ambtenaren van gemeenten uit de regio Brabant Noord-Oost bijeen om te praten over ‘samenwerken aan duurzaamheid’. Deze bijeenkomst, in de vorm van een duurzaamheidmarkt, werd gehouden in
Kasteel Tongelaar in Mill. Veertien gemeenten uit NO-Brabant presenteerden daar aan elkaar gemeentelijke duurzaamheidprojecten. Hendrik Hoeksema presenteerde daar namens Oss het project 'Rijden op aardgas in Oss'.

Het project bestaat enerzijds uit het oprichten van aardgasvulpunten om aardgas in Oss te tanken en anderzijds uit het creëren van een vraag naar aardgas als schone brandstof, door met name bedrijven te stimuleren op aardgas te gaan rijden.

De gemeente Oss geeft het goede voorbeeld door ook zelf op aardgas te rijden met het gemeentelijke wagenpark. Half september wordt het 9e voertuig op aardgas door Oss in gebruik genomen.

Op de markt konden de wethouders elkaars duurzaamheidprojecten beoordelen (de publieksjury). Daarnaast was er een vakjury waar onder andere gedeputeerde Onno Hoes en hoogleraar Theo Beckers onderdeel van uitmaakten. ‘Rijden op aardgas in Oss’ werd eerste bij de vakjury en scoorde het hoogst op grond van alle vier de criteria: duurzaamheid, effectiviteit, uitvoerbaarheid en originaliteit. De prijs werd uitgereikt door gedeputeerde van milieu, Onno Hoes. Van de publieksjury kreeg Oss een gedeelde eerste plaats.

Informatiemarkt over rijden op schone en duurzame vervoersbrandstoffen
Op 17 september vindt een informatieavond plaats voor het regionale bedrijfsleven waarin allerhande typen aardgasauto's gepresenteerd worden door de ‘aardgaskaravaan’ en de drie organiserende gemeenten Oss, Den Bosch en Uden ondertekenen daar met een aantal bedrijven en overheden een intentieverklaring om met het eigen wagenpark over te gaan op het gebruik van schone en duurzame vervoersbrandstoffen.
Provincie:
Tag(s):