maandag, 8. oktober 2007 - 20:11

Rijk akkoord met nieuw bedrijventerrein

Moerdijk

Milieudefensie is verbolgen over het feit dat minister Cramer van ruimtelijke ordening haar goedkeuring geeft aan de aanleg van een nieuw logistiek bedrijventerrein in Moerdijk. Terwijl zij tegelijkertijd zegt de wildgroei aan nieuwe bedrijventerreinen aan te willen pakken. 'Door haar steun aan dit prestigeproject van de provincie Noord-Brabant en het ministerie van Economische Zaken verliest ze aan geloofwaardigheid', aldus Willem Verhaak, campagneleider ruimte en landschap van Milieudefensie.

Vanavond zetten het Rijk, provincie Noord-Brabant en de gemeente Moerdijk in Utrecht hun handtekening onder de plannen voor een nieuw logistiek bedrijventerrein in Moerdijk.

Milieudefensie en de Stichting Buitengebied Moerdijk (SBBM) verzetten zich al jarenlang tegen de aanleg van een nieuw bedrijventerrein in Moerdijk, ten koste van het open polderlandschap. Aanvankelijk wilde de provincie een nieuw terrein van 600 hectare aanleggen. Maar eind 2005 bleek uit berekeningen van het ministerie van Economische Zaken dat er geen behoefte was aan een nieuw bedrijventerrein. De vraag naar bedrijventerreinen bleek veel minder te zijn en er waren nog honderden hectaren beschikbaar op het bestaande bedrijventerrein Moerdijk.

Toch zetten de provincie en het ministerie hun plannen voor een nieuw terrein in afgeslankte vorm (160 hectare) door. Dit nieuwe terrein zou nodig zijn voor de logistieke sector. Waarom de beschikbare ruimte op bedrijventerrein Moerdijk niet geschikt is voor die sector blijft onduidelijk. 'De plannen lijken daarom eerder een prestigekwestie dan economische noodzaak', aldus Verhaak.
Provincie:
Tag(s):