maandag, 17. september 2007 - 17:12

Rijk en woningcorporaties bereiken akkoord over achterstands wijken

Den Haag

Minister Ella Vogelaar voor Wonen, Wijken en Integratie en voorzitter Willem van Leeuwen van Aedes, de vereniging van woningcorporaties hebben een onderhandelaarsakkoord getekend.Ze hebben overeenstemming bereikt over een extra financiële inzet van de corporaties voor de aanpak van de veertig aandachtswijken.

De corporaties zeggen toe dat ze de komende tien jaar € 2,5 miljard extrabeschikbaar stellen voor de aanpak van die wijken, € 250 miljoen per jaar. Er komt een laagdrempelig, landelijk, privaat Investeringsfonds waar corporaties die actief zijn in de 40 wijken tegen gunstige condities gebruik van kunnen maken. Daardoor ontstaat voor deze corporaties de financiële ruimte om de wijkactieplannen uit te voeren. Alle corporaties leveren een bijdrage aan het Fonds naar draagkracht, de corporaties die van het Fonds gebruikmaken, zijn vrijgesteld.

Vogelaar en Van Leeuwen tekenden een onderhandelaarsakkoord waarin zij niet alleen een extra financiële inzet in de wijken overeenkomen, maar ook afspraken maken over aanpassing van het bestel waarin corporaties
werken, de investeringen in de nieuwbouwproductie, de energiebesparing in de woningvoorraad, de huisvesting van bijzondere doelgroepen en de betaalbaarheid van het wonen. De Interimwet betaalbaarheidsheffing huurwoningen wordt ingetrokken. Het akkoord is een uitwerking van het Antwoord aan de samenleving dat de woningcorporaties in februari presenteerden en van het Actieplan Krachtwijken dat minister Vogelaar in juli naar de Tweede Kamer stuurde. Het akkoord onderstreept het belang dat beide partijen hechten aan het omvormen van aandachtswijken tot krachtwijken.
Provincie:
Tag(s):