maandag, 10. september 2007 - 10:01

Rijk gaf fors meer uit in 2006

Den Haag

In 2006 bedroegen de rijksuitgaven 141 miljard euro. Dat is 6,2 procent meer dan in 2005. Het bruto binnenlands product steeg het afgelopen jaar met 5 procent.

In 2006 vormde algemeen bestuur de grootste uitgavenpost (35,3 miljard euro). Hieronder vallen uitgaven aan overheidsbestuur, de Eerste en Tweede Kamer en de adviescolleges van parlement en regering.

De uitgaven voor algemeen bestuur zijn in 2006 met 2,5 miljard euro toegenomen. Hiervan had 1,1 miljard euro betrekking op de compensatie die gemeenten ontvingen voor de afschaffing van het gebruikersdeel van de onroerendezaakbelasting voor woningen met ingang van 2006.

De uitgaven voor sociale voorzieningen zijn in 2006 het meest gestegen (4,6 miljard euro). Deze stijging hing vooral samen met de introductie van de zorgtoeslag (2,5 miljard euro).

Aan het AOW-fonds is 1,6 miljard euro extra verstrekt. Hierdoor kon de AOW-premie ongewijzigd blijven. Verder ging er meer geld naar kinderopvang en huurtoeslagen (elk 0,3 miljard euro). Hiertegenover stond een daling van de bijstandsuitgaven van 0,4 miljard euro.
Categorie:
Tag(s):