maandag, 8. oktober 2007 - 17:24

Rijk sluit energieakkoord met Noord-Nederland

Groningen

Minister Cramer van Ruimte en Milieu en minister Van der Hoeven van Economische Zaken hebben maandag een energieakkoord ondertekend met de Energy Valley-provincies Drenthe, Fryslân, Groningen en Noord-Holland.

Door onder andere energiebesparing, duurzame energie en biobrandstoffen moet in 2011 40 tot 50 Petajoule duurzame energie (dit is het energieverbruik van een half miljoen huishoudens) en 4,5 Megaton CO2-emissiereductie (dat is 15 procent van de nationale doelstelling en ongeveer de uitstoot van 1,5 miljoen personenwagens) zijn gerealiseerd.

Daarmee levert het Energy Valley-gebied nu al een forse bijdrage aan de realisatie van de klimaat- en energiedoelstellingen voor 2020 van het kabinet in het werkprogramma 'Nieuwe energie voor het klimaat' dat op Prinsjesdag is gepubliceerd. Ook wordt de economische ontwikkeling van Noord- Nederland gestimuleerd door het uitbouwen en versterken van innovatieve energieactiviteiten.

Noord-Nederland beschikt over de grootste aardgasvelden van West-Europa; er werken bijna 20.000 mensen in de energiesector. Sinds 2003 kent Noord-Nederland een uniek publiek-privaat samenwerkingsverband op energiegebied onder de noemer Energy Valley.

De rijksoverheid en de noordelijke provincies gaan deze kabinetsperiode intensief met elkaar samenwerken om eventuele knelpunten in de ruimtelijke ordening en energie-infrastructuur (bijvoorbeeld bij de uitbreiding leidingennetwerk voor gas en elektriciteit) weg te nemen. Door een gebundelde inzet van provinciaal en rijksbeleid moet het voor bedrijven en kennisinstellingen gemakkelijker worden om energieprojecten te realiseren.

De inspanningen van de overheden zijn er deze kabinetsperiode op gericht om energieprojecten van de grond te krijgen die aansluiten bij de sterke punten van het Energy Valley-gebied. Dan gaat het om projecten op het terrein van:
Provincie:
Tag(s):