dinsdag, 9. oktober 2007 - 18:00

Rijksoverheid en Noord-Nederland sluiten energieakkoord

Minister Van der Hoeven van Economische Zaken en minister Cramer van Ruimte en Milieu hebben maandag een energieakkoord ondertekend met de Energy Valley provincies Drenthe, Fryslân, Groningen en Noord-Holland.

Door onder andere energiebesparing, duurzame energie en biobrandstoffen moet in 2011 40 tot 50 Petajoule duurzame energie (dit is het energieverbruik van een half miljoen huishoudens) en 4,5 Megaton CO2-emissiereductie (dat is 15 procent van de nationale doelstelling en ongeveer de uitstoot van 1,5 miljoen personenwagens) zijn gerealiseerd.

Daarmee levert het Energy Valley-gebied nu al een forse bijdrage aan de realisatie van de klimaat- en energiedoelstellingen voor 2020 van het kabinet in het werkprogramma 'Nieuwe energie voor het klimaat' dat op Prinsjesdag is gepubliceerd. Ook wordt de economische ontwikkeling van Noord- Nederland gestimuleerd door het uitbouwen en versterken van innovatieve energieactiviteiten.

Noord-Nederland beschikt over de grootste aardgasvelden van West-Europa; er werken bijna 20.000 mensen in de energiesector. Sinds 2003 kent Noord-Nederland een uniek publiek-privaat samenwerkingsverband op energiegebied onder de noemer Energy Valley.

In deze samenwerking bundelen publieke en private partijen hun inspanningen om energieprojecten van de grond te krijgen en het economisch cluster van energiebedrijven en kennisinstellingen uit te bouwen. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de platforms uit de EnergieTransitie, waaronder het platform Nieuw Gas en het platform Groene Grondstoffen.
Provincie:
Tag(s):