donderdag, 19. april 2007 - 8:24

Rijkswaterstaat besteedt beheer en onderhoud van de weg uit

Regionaal

Rijkswaterstaat Zeeland heeft Heijmans opdracht gegeven om alle rijkswegen in de provincie Zeeland te beheren en te onderhouden. Het contract heeft een waarde van circa € 11 miljoen en een looptijd van vijf jaar met een mogelijkheid om het contract met drie jaar te verlengen. Het contract omvat onder meer beheersactiviteiten zoals weginspecties, onderhoudswerkzaamheden aan de rijkswegen en het (her-)inrichten van verzorgingsplaatsen.

Dit contract is één van de eerste contracten van Rijkswaterstaat dat voorziet in integratie van zowel onderhoud als beheer en de uitbesteding hiervan aan een marktpartij.

Bij het op de markt brengen van het contract heeft rijkswaterstaat goed geluisterd naar de marktpartijen en heeft als uitgangspunt gekozen dat kwaliteit belangrijker is dan de prijs. Rijkswaterstaat heeft als beleid om de markt optimaal te benutten hetgeen met dit contract gebeurt. Hoewel Heijmans inschrijving hoger was dan die van de laagste aanbieder, werd deze aanbieding als economisch meest voordelige inschrijving beoordeeld door Rijkswaterstaat. In de aanbestedingsprocedure heeft Rijkswaterstaat nadrukkelijk kwaliteit verkozen boven de laagste prijs.

Op de kwaliteitscriteria die Rijkswaterstaat formuleerde, zoals milieu-, risico- en incidentenbeheer, scoorde Heijmans als beste van de zes inschrijvers. Bij de uitvoering en beheersing van het contract staan twee zaken hoog in het vaandel bij zowel rijkswaterstaat als de aannemer en dat zijn samenwerking en vertrouwen.

De aannemer voert onderhoudswerkzaamheden uit (aan asfaltherstel, geleiderails, markeringen, wegmeubilair, verzorgingsplaatsen, openbare verlichting, verkeersregelinstallaties, tunnels en groen) en heeft de taak om de weginspecties uit te voeren. Bovendien is de aannemer verantwoordelijk voor storings- en calamiteitenresponse, verbetervoorstellen, invoering van een onderhoudsbeheersysteem en administratieve afhandeling van schades. Ook het herinrichten van een aantal verzorgingsplaatsen maakt deel uit van het contract.
Provincie:
Tag(s):