woensdag, 17. oktober 2007 - 21:17

RijnGouwelijn gaat door ondanks ‘nee’ van Leiden

Leiden

Een grote meerderheid van Provinciale Staten vindt dat het provinciebestuur ‘doorzettingsmacht’ mag gebruiken voor de aanleg van de RijnGouwelijn door de binnenstad van Leiden. Dat is de conclusie van de vergadering van Provinciale Staten op 17 oktober.

Met 42 stemmen vóór en 10 tegen besloten de Staten in te stemmen met aanleg van de tramlijn in drie fasen. Eerst Gouda-Alphen, dan Alphen-Leiden (Lammenschans) en tenslotte door de Leidse binnenstad. Tussen 2011 en 2015 moet de regionale tramlijn klaar zijn. Uiteindelijk moet er een tramverbinding tussen Gouda en de Noordzeekust ontstaan.

De SP, D66 en de Partij voor de Dieren probeerden de besluitvorming uit te stellen. Een referendum in Leiden leverde een meerderheid van de kiezers op tegen de tramlijn door de binnenstad. Provinciale Staten vinden echter dat één gemeente niet mag uitmaken wat er gebeurt, als alle andere betrokken gemeenten voor zijn.

De drie fracties die tegen stemden vinden ook dat er nog onduidelijkheid bestaat over de exploitatiekosten. Maar een ruime meerderheid vertrouwt erop dat de kosten niet dramatisch afwijken van wat bij vergelijkbare tramlijnen gebruikelijk is.

Leids college gevallen
De kwestie over de te nemen beslissing voor de aanleg van de nieuwe tramlein door Leiden leidde ertoe dat het college in Leiden dinsdagavond is gevallen. Een meerderheid van de Leidse gemeenteraad heeft daartoe dinsdagavond een motie aangenomen. Tevens is er besloten dat er nieuwe coalitiebesprekingen moeten komen.
Provincie:
Tag(s):