dinsdag, 21. augustus 2007 - 10:47

Rioleringswerkzaamheden ten zuiden van de Veenweg

Beerta

Halverwegen augustus start aannemer Arcadis met rioleringswerkzaamheden op de hoek van de Julianastraat/Beatrixstraat. Aansluitend zijn de Schoolstraat en de Parallelweg aan de beurt en als laatste wordt de riolering in de Torenlaan aangepakt. De F.J.J. Drewesstraat en de Dwarsstraat worden op de route meegenomen.

Ten tijde van de werkzaamheden zal er sprake zijn van enige overlast. Arcadis streeft ernaar voor de Kerst klaar te zijn met de rioleringswerkzaamheden.

De werkzaamheden bestaan uit het afkoppelen van de hemelwaterleidingen aan de straatkant van de woningen. Door het leggen van een nieuwe rioolbuis naast de aanwezige ontstaat een gescheiden rioolsysteem voor het opvangen en afvoeren van regenwater en afvalwater. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. De aannemer (Arcadis) streeft ernaar voor de Kerst klaar te zijn, maar kan hiervoor geen garanties geven. Het is mogelijk dat de planning bijgesteld dient te worden.

Bewoners worden geadviseerd om familie, vrienden en kennissen alsook eventuele leveranciers en/of andere dienstverleners te zijner tijd over de beperkte bereikbaarheid en parkeermogelijkheden in hun straat te informeren.
Provincie:
Tag(s):