zaterdag, 29. september 2007 - 15:34

Rioolpersleiding waterschap weer in bedrijf

s-Gravenpolder

De rioolpersleiding bij 's-Gravenpolder is weer volledig in bedrijf. Donderdagavond rond 23.30 uur was de leiding hersteld en kon begonnen worden met het aanbrengen van zand op en rond de leiding. Dat was om 04.30 uur gereed. Daarna kon de leiding langzaamaan in bedrijf genomen worden.

Om 06.30 uur was deze volledig in bedrijf en wordt het rioolwater uit Goes en omgeving weer op normale wijze naar de zuiveringsinstallatie bij 's-Gravenpolder vervoerd. Het vervoer van rioolwater met tankwagens is in de vroege ochtend gestopt.

In de loop van donderdag is begonnen met het herstel van de leiding. Zes betonnen buizen moesten vervangen worden door zes buizen van glasvezelkunststof (met een totale lengte van 36 meter). Ook zijn twee overgangsstukken voor het plaatsen van de nieuwe delen op de oude stukken leiding aangebracht. Daarna is de leiding afgedekt met een laag zand. De komende tijd houdt het waterschap de persleiding uiteraard goed in de gaten.

Eerder deze week is als gevolg van de regen kortstondig rioolwater terechtgekomen in de watergang tussen de Goese industrieterreinen en De Poel. Ook bij de Klaphekkeweg nabij het woonwagenkamp is rioolwater in de sloot terechtgekomen. Daarna zijn op verschillende plaat-sen in de watergangen watermonsters genomen om de waterkwaliteit in de gaten te houden. Ter plaatse was sprake van zuurstofloos water en stankoverlast. Stroomafwaarts werden de effecten minder. Uiteraard blijft het waterschap de waterkwaliteit van de watergang de komende tijd goed in de gaten houden.

De hoeveelheid regen die vanmorgen is gevallen, zorgt voor en goede doorspoeling van de watergangen. Overigens komt het een paar keer per jaar voor dat rioolwater, vaak tijdens een periode van veel neerslag, via een ongecontroleerde overstort in het oppervlaktewater terechtkomt. Wellicht dat er nog sprake kan zijn van geringe geuroverlast nabij De Poel en de Klaphekkeweg.

De komende weken zullen gebruikt worden om de gevolgen van de calamiteit in kaart te brengen. Zo worden onder andere de kosten op een rij gezet en verzekeraars zullen de zaak afhandelen.
Provincie:
Tag(s):