vrijdag, 29. juni 2007 - 9:19

Risicoprofiel stadsdeel Zuidoost wijkt niet af van landelijke situatie

Amsterdam

Het risicoprofiel in Zuidoost op het gebied van verwevenheid van politiek en maatschappelijk middenveld wijkt niet af van de situatie elders in het land. Dit staat in het rapport van Bureau Integriteit (BI) dat burgemeester Cohen donderdag 28 juni, heeft overhandigd aan stadsdeelvoorzitter Sweet. BI geeft verder aan dat de Nederlandse norm ten aanzien van deze verwevenheid niet voldoet. Het biedt politici onvoldoende handreiking hoe met ingewikkeldheden van die dubbelfunctie om te gaan.

Op verzoek van het stadsdeelbestuur van Zuidoost heeft burgemeester Cohen opdracht gegeven aan Bureau Integriteit om een risicoanalyse uit te voeren op het proces van verstrekking van welzijnssubsidies in het stadsdeel.

Aanleiding was een publicatie in de Volkskrant van 14 oktober 2006 over belangenverstrengeling in relatie tot het verstrekken van subsidies in Zuidoost. Het stadsdeelbestuur van Zuidoost verlangde vervolgens een diepgravend onderzoek naar de in het artikel genoemde beschuldigingen.
Provincie:
Tag(s):