maandag, 10. september 2007 - 16:38

Roemeense burgemeesters bezoeken gewest Gooi en Vechtstreek

Gooi en Vechtstreek

Een Roemeense delegatie van elf burgemeesters brengt van 26 tot 29 september een bezoek aan gewest Gooi en Vechtstreek. De burgemeesters komen uit de regio Tarnava Mare en het doel is kennis en ervaring uit te wisselen met de bestuurders van het gewest.

De Roemeense burgemeesters zullen worden rondgeleid over de diverse locaties van de Gewestelijke Afvalstoffen Dienst en tevens brengen zij een bezoek aan bedrijven. Gewestgedelegeerde Dick Spel en oudgewestgedelegeerde Frans Kolk zijn nauw betrokken bij het “Roemeniëproject�. Het bezoek van de Roemeense delegatie vormt de afsluiting van de eerste fase van het LOGO EAST project om te komen tot het opzetten van een structuur ten behoeve van Afvalmanagement.

In september 2006 is een project gestart met een looptijd van één jaar tussen het gewest Gooi en Vechtstreek en de gemeenten van de regio Tarnava Mare in Roemenië. Belangrijke aandachtspunten in dit samenwerkingsverband zijn bestuurlijke samenwerking, kennisoverdracht over afvalmanagement en –verwerking en het opzetten van een structuur ten behoeve van afvalmanagement. Het is niet het eerste bezoek en tijdens het laatste bezoek in juli van dit jaar hebben elf gemeenten van Tarnava Mare een convenant ondertekend om officieel bestuurlijk te gaan samenwerken op het gebied van afvalinzameling en –verwerking. Er zullen meer gemeenten volgen.

Er is veel lof van VNG International voor de specifieke open aanpak, met oog voor de lokale (on)mogelijkheden en resultaten. Dit is een zeer complex traject met verstrekkende gevolgen voor de Roemeense regio. Het GAD-project wordt door vele partijen nauwlettend gevolgd en mogelijk wordt het een model voor de regionale aanpak van de afvalproblematiek in nieuwe lidstaten van de EU.
Provincie:
Tag(s):