woensdag, 20. juni 2007 - 11:14

Roermond bekroond voor aanpak analfabetisme

Roermond

De gemeente Roermond heeft de eerste prijs ontvangen van de Stichting ABC voor de aanpak van analfabetisme in haar gemeente. De prijs werd toegekend op de jaarlijkse ‘deelnemersdag’ van de Stichting ABC, zo meldt de gemeente Roermond. Naast de gemeente Roermond waren ook de gemeenten Heerlen en Beek genomineerd.

De gemeente Roermond maakt werk van de aanpak van laaggeletterdheid door tal van activiteiten uit te voeren om analfabetisme te bestrijden. Dit doet de gemeente onder meer door, in samenwerking met de Regionale Opleidingscentra (ROC) Gilde, educatie in te kopen voor alfabetiseringscursussen. Daarnaast geeft de stichting ABC voorlichting aan medewerkers van de gemeente Roermond om laaggeletterdheid bij klanten te herkennen.

De gemeente streeft ernaar om het aantal laaggeletterden dat deelneemt aan een cursus alfabetisering te verdubbelen. Hierover zijn met het ROC Gilde afspraken gemaakt voor wat betreft de inkoop van deze educatie.
Provincie:
Tag(s):