woensdag, 10. oktober 2007 - 18:38

Roestflat Venlo volgend jaar gesloopt

Venlo

De gemeente Venlo heeft op 9 oktober haar voorgenomen besluit om de Flat Roermondsepoort, in de volksmond Roestflat genoemd, te slopen bevestigd. De sloop van de flat zal in het 1e kwartaal van 2008 plaatsvinden. Na de sloop van het flatgebouw zal er ter plaatse géén nieuwe woningbouw plaatsvinden, meldt de gemeente.

Waar zich nu de flat bevindt zal in het kader van het Gemeentelijke Verkeers- en VervoersPlan Venlo (GVVP) de voorbereiding van de nieuwe ontsluiting van Venlo-Zuid worden gestart. De kleine overhoek die ontstaat zal als flankerend groen worden ingericht.

Wethouder Twan Beurskens, Verkeer en Vervoer, is verheugd over de beslissing. “De locatie is het centrum van de nieuwe ontsluiting Venlo-Zuid. Door de nieuwe ontsluiting komt niet alleen Venlo-Zuid subjectief gezien dichter bij de binnenstad te liggen, maar worden ook maatregelen om het verkeer beter te laten doorstromen mogelijk.�
Provincie:
Tag(s):