maandag, 2. juli 2007 - 20:44

Roken onder jeugd daalt gestaag

Amsterdam

Jongeren roken steeds minder. De gegevens over de afgelopen tien jaar laten in 2007 een daling zien van 50 procent in 1997 naar 42 procent jongeren die wel eens hebben gerookt. Zowel jongens als meisjes gaan minder roken. Het percentage rokende jongeren neemt met de leeftijd toe, het sterkst tussen 12 en 14 jaar. Per leeftijdsgroep echter, daalt het aantal rokers.

In 1997 rookte nog 43 procent van de 15-16 jarigen in de afgelopen vier weken, in 2007 31 procent. Het percentage 15-19 jarigen dat nooit heeft gerookt is gestegen van 33 procent in 1997 naar 38 procent in 2007. Deze cijfers komen voort uit het jaarlijks onderzoek van STIVORO waarin rookgedrag bij jongeren wordt onderzocht. TNS NIPO voerde dit onderzoek uit door middel van interviews bij 4487 jongeren van 10-19 jaar.

Toch is er volgens STIVORO nog veel winst te behalen. Zorgwekkend is dat vmbo- en praktijkschoolleerlingen bijna twee keer zoveel dagelijks roken als vwo-leerlingen. Roken is bij de lagere sociale klassen nog steeds de norm en daarmee een belangrijke oorzaak voor sociaal-economische gezondheidsverschillen.

De aanstaande invoering van rookvrije horeca biedt een goede kans om roken bij met name deze groepen verder terug te dringen. Op dit moment wordt in discotheken en sportaccommodaties - plaatsen waar vooral jongeren komen - roken nog in verband gebracht met gezelligheid en vrije tijd. STIVORO pleit ervoor het effect van de rookvrije horeca te versterken met landelijke en regionale 'stoppen met roken'-campagnes rond 1 juli 2008, speciaal gericht op lager opgeleiden en omgevingen waar roken nog de norm is. Dit sluit aan bij het streven van dit kabinet een gezonde leefstijl bij de jeugd te bevorderen.
Categorie:
Tag(s):