woensdag, 24. oktober 2007 - 20:33

'Rol politie in Vogelaarwijken onduidelijk'

Den Haag

Het oplossen van veiligheidsproblemen is een grote prioriteit in de meeste wijkactieplannen voor de veertig zogenaamde Vogelaarwijken. De extra inzet van politie in de wijken is echter niet gegarandeerd en niet doordacht. Verwachte effecten van politie-inzet worden niet benoemd.

Deze analyse blijkt uit bestudering door Nicis Institute, het Maatschappelijk Topinstituut voor de steden, van ongeveer de helft van de nu bekende wijkactieplannen die zijn ingediend bij minister Vogelaar van Wonen Wijken en Integratie (WWI). De wijkactieplannen vormen een eerste beeld van hoe gemeenten denken de wijkproblemen op te lossen en op welke manier zij het beschikbare geld willen besteden.

De rol van de politie als partner in het oplossen van de veiligheidsproblemen in de krachtwijken wordt in de wijkactieplannen sterk benadrukt, alhoewel veiligheid niet in alle wijken een even sterk issue is. Vaak wordt er om extra wijkagenten gevraagd.

Wetenschappelijk directeur prof. dr. W.A. (Wim) Hafkamp van Nicis Institute spreekt van een zorgelijke situatie. "Het succes van de wijkactieplannen is afhankelijk van de inzet van de inwoners en alle betrokken partijen, dus ook de politie. Als de rol van de politie onduidelijk blijft is dat slecht. Juist veiligheidsproblemen liggen bij de bewoners van de wijken zwaar op de maag." Hafklamp realiseert zich dat veiligheid geen synoniem is voor politie. "Natuurlijk lost de politie niet alle problemen op en is ook niet verantwoordelijk voor alles wat met veiligheid te maken heeft. Toch is de politie als zichtbaar instrument van de overheid belangrijk, vooral als het om gevoelens van onveiligheid en de bestrijding van criminaliteit gaat."

Wat van de politie verwacht wordt bij de wijkaanpak en de te verwachten meetbare resultaten van de inzet blijft nog onduidelijk. "Als daarover niet meer duidelijkheid komt, dreigt het onderwerp veiligheid een lege huls te worden", aldus Hafkamp.
Provincie:
Tag(s):