donderdag, 24. mei 2007 - 14:32

Rooftocht Balkan- bendes neemt toe

Den Haag

De Nederlandse politie krijgt steeds vaker te maken met een nieuwe vorm van criminaliteit, het mobiel banditisme, “je slag slaan en dan terug naar het land van herkomst�. De politie wist onlangs twee van zulke ‘mobiele bendes’ in te rekenen.

Het gaat om rondreizende dadergroepen uit Oost-Europa en de Balkanlanden die verantwoordelijk zijn voor het mobiel banditisme. De ‘reizende rovers’ komen voor een korte periode naar Nederland en plegen tijdens hun verblijf enkele misdaden. Het gaat om onder meer winkeldiefstallen, autodiefstallen, woning- en bedrijfsinbraken en valsemunterij. Daarna vertrekken ze weer naar het land van herkomst.

Een aantal jaren geleden kwam het mobiel banditisme op. Inmiddels is deze vorm van criminaliteit ook tot de Randstad doorgedrongen. De afgelopen twee jaar heeft het Bovenregionale Recherche Team (BRT) van de regio’s Haaglanden en Hollands Midden vier onderzoeken gedaan naar mobiel banditisme. Het ging om ladingdiefstal van vrachtauto’s, autodiefstallen, valsgeldonderzoek en woninginbraken (in villawijken). Het kost veel tijd en inspanning om zo’n bende op te rollen.

De misdrijven spelen zich vaak af in verschillende regio’s en een dader pleegt algauw verschillende soorten delicten.Het Haagse BRT was daarom heel gelukkig dat ze eind maart, samen met rechercheurs van Bureau Wassenaar, twee bendes woninginbrekers kon oprollen.

De bendes hadden het voorzien op villawijken, verspreid over heel Nederland. In Lelystad zat een groep zigeuners die zich richtte op bejaarde villabewoners. Vanuit Amsterdam en Diemen opereerde een bende Bosniërs die zich met grof geweld toegang verschafte tot woningen en kluizen. Beide roversbendes eigenden zich voor enkele tonnen aan geld, juwelen en apparatuur toe.

De materiële schade van mobiel banditisme in Nederland wordt geschat op minstens 13 miljoen euro op jaarbasis. De schade wordt gedragen door een relatief groot aantal slachtoffers, zowel particulieren als middenstand.
Provincie:
Tag(s):