maandag, 1. oktober 2007 - 18:27

Rotterdam sluit 18 coffeeshops

Rotterdam

De gemeente Rotterdam gaat in totaal 18 coffeeshops sluiten. Het gaat om coffeeshops die staan binnen een straal van hemelsbreed 200 meter en 250 meter loopafstand van scholen. Dit maakt de gemeente vandaag bekend.

Op 31 mei jl. presenteerde burgemeester Opstelten het nieuwe coffeeshopbeleid, waarvan het afstandcriterium deel uit maakt. Afgesproken werd toen dat de precieze afstand in overleg met de coffeeshophouders zou worden nagemeten en dat een definitief besluit op 1 oktober zou vallen. Rotterdam telt op dit moment 62 coffeeshops.

Achtergrond van het nieuwe beleid is de zorgwekkende toename van het gebruik door kwetsbare groepen jongeren en de gezondheidsrisico’s van softdrugs. Ook een strenge handhaving van de minimumleeftijd van 18 jaar moet het softdrugsgebruik terugdringen. Het gebruik moet door deze maatregelen minder vanzelfsprekend worden.
De beperking van het softdrugsaanbod en vermindering van het gebruik door jongeren zijn twee van de vijf pijlers van het nieuwe coffeeshopbeleid. Andere onderdelen zijn scheiding van markten tussen soft- en harddrugs; er moet een aanbod van coffeeshops blijven bestaan om illegale verkoop te voorkomen. De vierde pijler is het optreden tegen illegale verkoop en criminele organisaties achter hennepkwekerijen. Tot slot blijven gemeente en politie streng optreden tegen overlast en verloedering rondom coffeeshops.
Uit diverse onderzoeken blijkt dat softdrugsgebruik kan leiden tot beschadiging van de hersenen. Dit leidt tot concentratiestoornissen en schoolachterstanden. Het problematisch gebruik van softdrugs komt met name voor bij kwetsbare groepen zoals zwakbegaafde jongeren, jongeren die spijbelen en zwerfjongeren. Tevens is er een relatie met overlastgevend en crimineel gedrag. Bovendien hebben softdruggebruikers een grotere kans om ook harddrugs te gaan gebruiken. De meeste jongeren beginnen vanaf hun 16e jaar met softdrugs.
Provincie:
Tag(s):