maandag, 10. september 2007 - 12:51

Rotterdammers vinden milieu steeds belangrijker

Rotterdam

Acht procent van de Rotterdammers vindt dat milieuknelpunten met voorrang op andere problemen in de stad moeten worden aangepakt. Voor bijna alle Rotterdammers zijn milieuonderwerpen belangrijk of zelfs heel belangrijk.

Dat blijkt uit een onderzoek van DCMR Milieudienst Rijnmond en de GGD Rotterdam-Rijnmond. De cijfers die in dit onderzoek naar voren kwamen is een flinke stijging ten opzichte van de onderzoeken in voorgaande jaren.

Rotterdammers vinden dat luchtverontreiniging, schoonaspecten, veiligheidsrisico’s (gevaarlijke stoffen), fijn stof en roet van de industrie en groen als eerste moeten worden aangepakt. Uit de enquêteresultaten blijkt ook dat de helft van de Rotterdammers soms, regelmatig of vaak lichamelijke klachten zegt te ondervinden van de slechte luchtkwaliteit, zoals irritatie aan de ogen, keel of neus en kortademigheid. Bij een kwart is dat zelfs regelmatig tot vaak.

Daarnaast heeft 45% van de bevolking naar eigen zeggen wel eens fysieke ongemakken van het lawaai van verkeer, vliegtuigen of industrie, zoals stress en weinig nachtrust. 20% geeft aan dat dit regelmatig tot vaak voorkomt.

Over het wonen in Rotterdam is driekwart tevreden tot zeer tevreden. Het milieu speelt voor ruim 70% van de bewoners een rol in de mate van tevredenheid, waarvan voor bijna een kwart een grote rol. Op de vraag of men wel eens overweegt om te verhuizen vanwege milieuhinder, geeft tweederde van de Rotterdammers aan daar zelden of nooit aan te denken, 10% denkt er regelmatig of vaak aan.

Bij de keuze van een nieuwe woning wegen milieuaspecten net zo zwaar als aspecten zoals de woninggrootte en -kwaliteit, sociale veiligheid en bereikbaarheid. Allemaal worden ze door de meeste Rotterdammers belangrijk tot zeer belangrijk gevonden.

Opvallende verschillen met het GGD onderzoek ‘Leefbaarheid in Rijnmond’ uit 2000 zijn dat de aandacht voor luchtkwaliteit op de prioriteitenlijst flink is gestegen en dat meer Rotterdammers overwegen om te verhuizen vanwege het milieu.
Provincie:
Tag(s):