vrijdag, 2. november 2007 - 10:39

Rotterdamse aanpak van armoede-bestrijding werkt

Rotterdam

De Rotterdamse aanpak van armoedebestrijding werkt. Het gebruik van de bijzondere bijstand stijgt. Uit de eerste voortgangsrapportage “Offensief tegen de armoede� blijkt dat de Rotterdamse investering in armoedebestrijding zijn vruchten afwerpt.

Het gebruik van de bijzondere bijstand is gestegen met ruim 8%. Op 30 oktober zijn de tussentijdse resultaten van dit offensief tegen de armoede aan het college van B&W gepresenteerd.

Het Rotterdamse college wil dat in 2010 10% meer burgers gebruik maken van de bijzondere bijstand. Daarbij gaat het om burgers met een inkomen tot 120% van het wettelijk minimumloon. Tot en met het derde kwartaal van 2007 is het gebruik van de bijzondere bijstand met ruim 8% gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.
Provincie:
Tag(s):